On-line poptávka

Zvolte požadovaný produkt...

DORUSIL = DORUčenka Soudních Listin

Doručenkové obálky podle novelizovaného občanského soudního řádu v provedení dle instrukce Ministerstva spravedlnosti (typy I, II a III) se zeleným pruhem. Kromě verze pro soudy ČR je rovněž dostupná textově upravená varianta pro notáře a exekutory.

DORUGOV = DORUčenka pro GOVernment

Doručenkové obálky s poučením podle správního řádu v provedení s červeným pruhem (pouze do vlastních rukou adresáta), s modrým pruhem (do rukou zmocněnce) nebo bez pruhu (doporučeně).